piątek, 12 czerwca 2015

Rozwój dziecka trzyletniego

Rozwój fizyczny i ruchowy

 • w wieku przedszkolnym następuje dalszy rozrost organizmu dziecka; zwiększają się wymiary i masa ciała. Dzieje się to jednak coraz wolniej (2 – 3 kg rocznie) lecz szybko wzrasta (5 – 7 cm rocznie)
 • kościec dziecka jest wrażliwy i giętki. Stawy cechuje duża ruchomość, więzadła stawowe są słabe i rozciągliwe. Dziecko nie jest wytrzymałe na wysiłek fizyczny
 • płuca i serce stosunkowo mają małą pojemność. Dziecko ma przyśpieszone tętno i oddech
 • dzieci w wieku przedszkolnym dość często zapadają na choroby ze względu na niską odporność.
 • W układzie nerwowym następuje wzrost wagi mózgu.
 • Jest to wiek najbardziej intensywnego rozwoju motorycznego (sprawnie chodzi, biega, skacze, wspina się, pokonuje przeszkody)
 • We wczesnej fazie tego wieku ruchy rąk i nóg są słabo skoordynowane, dziecko biega na całych stopach, tułów wyprostowany, krok krótki
 • 3 – latki nie zaznaczają dokładnie faz skoku. Skok przypomina wydłużony krok
 • dzieci w tym wieku uczą się posługiwać prostymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku. Przyczynia się to do wzrostu samodzielności.
 • Dzieci 3 letnie ubierają się i rozbierają przy pomocy dorosłego.

Rozwój manualny

 • Dziecko 3-letnie dopiero uczy się precyzyjnie poruszać dłońmi i palcami.
 • Dziecko samodzielnie je, posługuje się łyżką, widelcem.
 • Samodzielnie myje ręce.
 • Potrafi nalać napój z butelki, czy dzbanka.
 • Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych, itp.)
 • Wkłada buty.
 • Rysuje kwadraty i koła.
 • Zaczyna się posługiwać się nożyczkami.

Rozwój społeczno –emocjonalny

 • Dziecko nie umie tłumić swych przeżyć emocjonalnych.
 • Uczucia dzieci cechuje afektywność i impulsywność. Emocje są silne, gwałtowne lecz krótkotrwałe; z byle powodu wpada w złość, płacze i obraża się.
 • Dziecko jest nietrwałe i zmienne w swych uczuciach (labilność uczuciowa).
 • U dziecka w tym wieku przeważają emocje pozytywne.
 • Dziecko w wieku 3 lat ściśle związane jest z matką, jednak stopniowo się to zmienia.
 • 3 letnie dziecko jest egocentryczne, czyli za centrum zainteresowania uważa siebie.
 • Dzieci 3 – letnie w przedszkolu nawiązuje wiele pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.
 • Dzieci w zabawie raczej nie współzawodniczą, chociaż zdarzają się konflikty

Rozwój umysłowy

 • Uwaga dziecka jest nietrwała, nie jest przerzutna, nie jest podzielna.
 • Uwaga ma charakter mimowolny.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym mają „bujną wyobraźnię”
 • Pamięć dziecka również ma charakter mimowolny, krótkotrwały, pod koniec tego wieku zaczyna pojawiać się pamięć długotrwała.
 • Dzieci lepiej zapamiętują materiał krótki i sensowny.
 • Dzieci w tym wieku wcześniej rozróżniają barwy niż potrafią prawidłowo je nazwać.
 • Zwiększa się wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej i muzyki.
 • Dziecko subiektywnie ocenia spostrzegane przedmioty, co niejednokrotnie prowadzi do błędnego oceniania rzeczywistości.
 • Spostrzeżenia dziecka mają ścisły związek z działaniem.
 • Dzieci nie potrafią poprawnie ocenić wielkości i proporcji spostrzeganych przedmiotów.
 • Dziecko używa ok. 1000 różnych słów.
 • Pojawiają się neologizmy dziecięce (dzieci tworzą własne słowa).
 • Dzieci mają trudności z prawidłowym używaniem form fleksyjnych, często popełniają błędy dotyczące odmiany wyrazów.
 • Wzrasta umiejętność mówienia dłuższymi zdaniami.